Wywiad gospodarczy a szpiegostwo

Wywiad gospodarczy a szpiegostwo

23 kwietnia 2017

Tekst porusza jeden z najważniejszych aspektów pracy profesjonalisty wywiadu gospodarczego, czyli legalności działań i etyki zawodowej. Czytelnik dobrze zorientowany w obecnej sytuacji wywiadu gospodarczego na świecie i wpływem na jego rozwój Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) – obecnie już międzynarodowej organizacji – może mieć uwagi do aktualności niektórych informacji. Zwracamy jednak uwagę, że SCIP skupia jedynie część profesjonalistów i w wielu krajach nadal funkcjonują odrębne zbiory norm i zasad zawodowych. Ponadto retrospekcja w tekście pozwala lepiej zobrazować problem niedoświadczonemu czytelnikowi. Nabiera to szczególnego znaczenia w Polsce, gdzie wywiad gospodarczy jest przede wszystkim kojarzony z detektywistyką i działaniami nielegalnymi.

Wywiad gospodarczy – próba definicji

Wywiad gospodarczy – próba definicji

28 października 2016

W artykule próbujemy zdefiniować pojęcie „wywiad gospodarczy”, zaczynając jednak od samego terminu „wywiad” i jego podziału w zależności od ujęcia. Tekst zawiera również informacje dotyczące wykorzystywanych w wywiadzie gospodarczym źródeł informacji oraz charakteryzuje etapy procesu wywiadu gospodarczego.

Historia wywiadu gospodarczego w pigułce

Historia wywiadu gospodarczego w pigułce

21 września 2016

W tekście postaramy się w szybkim tempie przebrnąć przez wieki szpiegostwa, wywiadu i zwykłych przestępstw gospodarczych, przemysłowych, kradzieży technologii itp.. Chociaż zaczniemy od rzeczy niezwykłych, czyli szpiegostwa w mitologii i działań wywiadowczych w Biblii. Skończymy natomiast w XX wieku i powstaniu pierwszego Stowarzyszenia Profesjonalnych Wywiadowców Gospodarczych.

Gradacja informacji, dostęp do informacji, kanały przepływu informacji

Gradacja informacji, dostęp do informacji, kanały przepływu informacji

14 lipca 2016

Artykuł rozpoczynamy od opisu informacji niejawnych zgodnie z założeniami ustawowymi. Następnie przedstawiamy możliwości reglamentowania dostępu i ochrony informacji w podmiotach gospodarczych. Prezentujemy również selekcję informacji ze względu na dostęp do nich i wykorzystanie przez poszczególne grupy użytkowników, metody pozyskiwania oraz stosowane kanały przepływu informacji.

Informacja w przedsiębiorstwie

Informacja w przedsiębiorstwie

8 maja 2016

W tekście charakteryzujemy dane tworzące informację, która poprzez odpowiednie wykorzystanie składa się na wiedzę. Piszemy również o „nowej ekonomii” napędzanej m.in. informacją. Tekst stanowi jedynie wstęp do niezwykle obszernego zaganienia jakim jest pozyskiwanie i wykorzystanie informacji na potrzeby przedsiębiorstwa.

wyświetlane od: 1 do: 5

DESIGN: QUATTRO POR QUATTRO 2014 © WYWIADGOSPODARCZY.PL