Gradacja informacji, dostęp do informacji, kanały przepływu informacji

Gradacja informacji, dostęp do informacji, kanały przepływu informacji

14 lipca 2016

Artykuł rozpoczynamy od opisu informacji niejawnych zgodnie z założeniami ustawowymi. Następnie przedstawiamy możliwości reglamentowania dostępu i ochrony informacji w podmiotach gospodarczych. Prezentujemy również selekcję informacji ze względu na dostęp do nich i wykorzystanie przez poszczególne grupy użytkowników, metody pozyskiwania oraz stosowane kanały przepływu informacji.

Informacja w przedsiębiorstwie

Informacja w przedsiębiorstwie

8 maja 2016

W tekście charakteryzujemy dane tworzące informację, która poprzez odpowiednie wykorzystanie składa się na wiedzę. Piszemy również o „nowej ekonomii” napędzanej m.in. informacją. Tekst stanowi jedynie wstęp do niezwykle obszernego zaganienia jakim jest pozyskiwanie i wykorzystanie informacji na potrzeby przedsiębiorstwa.

wyświetlane od: 1 do: 2

DESIGN: QUATTRO POR QUATTRO 2014 © WYWIADGOSPODARCZY.PL