Wywiad gospodarczy a szpiegostwo

Wywiad gospodarczy a szpiegostwo

23 kwietnia 2017

Tekst porusza jeden z najważniejszych aspektów pracy profesjonalisty wywiadu gospodarczego, czyli legalności działań i etyki zawodowej. Czytelnik dobrze zorientowany w obecnej sytuacji wywiadu gospodarczego na świecie i wpływem na jego rozwój Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) – obecnie już międzynarodowej organizacji – może mieć uwagi do aktualności niektórych informacji. Zwracamy jednak uwagę, że SCIP skupia jedynie część profesjonalistów i w wielu krajach nadal funkcjonują odrębne zbiory norm i zasad zawodowych. Ponadto retrospekcja w tekście pozwala lepiej zobrazować problem niedoświadczonemu czytelnikowi. Nabiera to szczególnego znaczenia w Polsce, gdzie wywiad gospodarczy jest przede wszystkim kojarzony z detektywistyką i działaniami nielegalnymi.

Wywiad gospodarczy – próba definicji

Wywiad gospodarczy – próba definicji

28 października 2016

W artykule próbujemy zdefiniować pojęcie „wywiad gospodarczy”, zaczynając jednak od samego terminu „wywiad” i jego podziału w zależności od ujęcia. Tekst zawiera również informacje dotyczące wykorzystywanych w wywiadzie gospodarczym źródeł informacji oraz charakteryzuje etapy procesu wywiadu gospodarczego.

Historia wywiadu gospodarczego w pigułce

Historia wywiadu gospodarczego w pigułce

21 września 2016

W tekście postaramy się w szybkim tempie przebrnąć przez wieki szpiegostwa, wywiadu i zwykłych przestępstw gospodarczych, przemysłowych, kradzieży technologii itp.. Chociaż zaczniemy od rzeczy niezwykłych, czyli szpiegostwa w mitologii i działań wywiadowczych w Biblii. Skończymy natomiast w XX wieku i powstaniu pierwszego Stowarzyszenia Profesjonalnych Wywiadowców Gospodarczych.

wyświetlane od: 1 do: 3

DESIGN: QUATTRO POR QUATTRO 2014 © WYWIADGOSPODARCZY.PL