Tutaj prezentujemy ciekawe i godne uwagi, naszym zdaniem warte polecenia, pozycje książkowe i inne publikacje dostępne na naszym rynku księgarskim. Do każdego tytułu dodajemy tekst lub jego fragment z ostatniej strony okładki lub wstępu.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

2014-12-17

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych.

2014-12-17

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

2014-12-17

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993.

2014-12-17

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

2014-12-17

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

Grzechowiak J., Zarządzanie bezpieczeństwem – przegląd skuteczności zastosowanych rozwiązań, „CSO magazyn zarządzających bezpieczeństwem” nr 3/06, wrzesień 2006 r.

Grzechowiak J., Zarządzanie bezpieczeństwem – przegląd skuteczności zastosowanych rozwiązań, „CSO magazyn zarządzających bezpieczeństwem” nr 3/06, wrzesień 2006 r.

2014-12-17

Grzechowiak J., Zarządzanie bezpieczeństwem – przegląd skuteczności zastosowanych rozwiązań, „CSO magazyn zarządzających bezpieczeństwem” nr 3/06, wrzesień 2006 r.

Maćkowiak K., Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2005, „CSO magazyn zarządzających bezpieczeństwem” nr 2/07, lipiec 2007 r..

Maćkowiak K., Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2005, „CSO magazyn zarządzających bezpieczeństwem” nr 2/07, lipiec 2007 r..

2014-12-17

Maćkowiak K., Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2005, „CSO magazyn zarządzających bezpieczeństwem” nr 2/07, lipiec 2007 r..

Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem, „Nowe Życie Gospodarcze”, Warszawa 2000, nr 9.

Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem, „Nowe Życie Gospodarcze”, Warszawa 2000, nr 9.

2014-12-17

Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem, „Nowe Życie Gospodarcze”, Warszawa 2000, nr 9.

Grzechowiak J., Zarządzanie bezpieczeństwem – audyt bezpieczeństwa, „CSO magazyn zarządzających bezpieczeństwem” nr 1/07, marzec 2007 r..

Grzechowiak J., Zarządzanie bezpieczeństwem – audyt bezpieczeństwa, „CSO magazyn zarządzających bezpieczeństwem” nr 1/07, marzec 2007 r..

2014-12-17

Grzechowiak J., Zarządzanie bezpieczeństwem – audyt bezpieczeństwa, „CSO magazyn zarządzających bezpieczeństwem” nr 1/07, marzec 2007 r..

Taradejna M., Taradejna R., Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego

Taradejna M., Taradejna R., Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego

2014-12-17

Zaskakujące piętno materii, kręte ścieżki trudnych interpretacji, przedziwne sploty prawa o tajemnicach, fascynujące odkrycia dotyczące sytuacji możliwych i (prawie) niemożliwych. Właśnie o tym mówi ta książka – zwięzła, przystępna, dla prawnika, biznesmena, naukowca, urzędnika, dziennikarza, studenta … dla każdego myślącego obywatela.
Prof. Jerzy Konieczny (były szef UOP)”

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2004.

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2004.

2014-12-17

„Dwa chińskie zawierające zasady taktyki i strategii są skuteczne nie tylko w wojsku, ale również w interesach i życiu osobistym … Opanowanie skutecznych strategii przydaje się nie tylko na wojnie, ale również na co dzień. Nauki Sun Tzu nadają się do zastosowania w negocjacjach, windykacjach, marketingu, reklamie, sporcie, walce z konkurencją, zarządzaniu ludźmi i obronie własnych interesów.”

Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009.

Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009.

2014-12-17

„Książka ta jest owocem wieloletnich doświadczeń autora w zakresie budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji, zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznych zastosowań biznesowych. Autor omawia w niej najistotniejsze aspekty Business Inteligence (BI) w kontekście realnych możliwości ich zastosowani w biznesie i rzeczywistego wpływu na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa … Podręcznik jest skierowany do studentów uczelni ekonomicznych i politechnik, słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich oraz wykładowców. Na pewno zainteresuje również menedżerów, konsultantów i doradców, a także wszystkich, których zajmuje zagadnienie biznesowych zastosowań sztucznej inteligencji.”

System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2001.

System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2001.

2014-12-17

„Początek XXI wieku jest okresem „nowej ekonomii”. Ten tajemniczy termin określa nowy ład organizacyjny oparty na informacji i informatyce. Cechą przedsiębiorstw „nowej ekonomii” jest koncentracja na zasobach niematerialnych, a w szczególności na kapitale intelektualnym … autorzy zajęli się problematyką projektowania systemów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu tymi systemami. Pokazano związek strategii i jej sukcesu z dostępem do informacji, a także omówiono różne podejścia do projektowania systemów informacyjnych i różne metodologie zarządzania nimi – w szczególności ich ochrony. Bowiem tworzenie przewagi konkurencyjnej opartej na informacji zależy w dużym stopniu od zdolności firmy do ochrony swojego systemu informacyjnego. W książce omówiono również prawne i informatyczne aspekty funkcjonowania systemów informacyjnych, pokazano rzeczywiste przypadki ich funkcjonowania w przedsiębiorstwie, bariery i dylematy z tym związane…”

Pipkin D. L., Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Pipkin D. L., Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

2014-12-17

„Książka traktuje o problemach dotyczących zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Autor omawia wszystkie rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo informacji, a zatem rozwiązania organizacyjne, techniczne i prawne, włącznie z osobistą odpowiedzialnością inspektorów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie za ochronę aktywów informacyjnych … Książkę tę powinien przeczytać każdy – niezależnie od tego, czy pracuje na stanowisku technicznym, czy kierowniczym, czy jego przedsiębiorstwo jest duże, czy małe. Każdy bowiem powinien wiedzieć, jak chronić najważniejsze w dzisiejszym świecie aktywa, a mianowicie informacje.”

Polaczek T., Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

Polaczek T., Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

2014-12-17

„Książka … przedstawia praktyczne aspekty wdrażania i realizowania polityki ochrony danych. Opisuje zarówno regulacje prawne, jak i normy ISO traktujące o bezpieczeństwie informacji. Zawiera informacje o odpowiednim zarządzaniu systemami przechowywania danych, fizycznym zabezpieczaniu miejsc, w których znajdują się nośniki danych oraz szkoleniu użytkowników systemów.”

Społeczeństwo informacyjne, pod red. J. Papińskiej-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.

Społeczeństwo informacyjne, pod red. J. Papińskiej-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.

2014-12-17

„…autorzy poruszają w książce zagadnienia dotyczące rozwoju nowych technologii komputerowych i teleinformatycznych oraz opisują ich zastosowania w elektronicznej administracji, gospodarce i edukacji. Publikacja jest adresowana do studentów zarządzania i ekonomii oraz do osób chcących dowiedzieć się więcej na tematy związane z nową formacją społeczno-ekonomiczną. Może być zarówno podręcznikiem, jak i poradnikiem dla kadry menedżerskiej zainteresowanej nowymi technologiami informacyjnymi i ich bezpieczeństwem.”

Martinet B., Marti Y., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Martinet B., Marti Y., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

2014-12-17

„W warunkach narastającej konkurencji we współczesnym świecie wzrasta wartość informacji. Zdobycie, przetworzenie i odpowiednie wykorzystanie informacji umożliwia menedżerom podejmowanie trafniejszych decyzji i zyskanie przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Książka jest pierwszym na rynku polskim podręcznikiem, w term autorzy w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawiają problematykę nowoczesnego wywiadu gospodarczego. Istotą działania na współczesnych rynkach jest bowiem dobry system informacyjny … Ważne przy tym jest przełamanie pewnych schematów myślenia i działania, na co zwracają uwagę autorzy podręcznika…”

Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2003.

Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2003.

2014-12-17

„Książka zespołu autorów – pracowników naukowych kilku polskich ośrodków akademickich oraz praktyków gospodarczych … Koncepcje przedstawione w książce można określić jako próbę zwrócenia uwagi na różnorodność czynników kształtujących właściwe postrzeganie informacji, jej analizę i zrozumienie treści nowych zjawisk przez tę informację objaśnionych. Wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu narzędzia wywiadu gospodarczego … Osobną część podejmowanych rozważań stanowi bezpieczeństwo oraz prawne regulacje wykorzystania informacji, zarówno w teorii, jak i w podejmowanych działaniach w praktyce.”

Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o. o., Poznań 2005.

Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o. o., Poznań 2005.

2014-12-17

„…Ta biblia menedżerów ukazuje się od ponad trzydziestu lat, nieustannie wzbudzając emocje oraz stanowiąc źródło wiedzy o marketingu … Prezentując najnowsze pojęcia, teorie i strategie, kładzie nacisk na dostosowanie marketingu do warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętne połączenie teorii z praktyką sprawia, że dzieło Kotlera jest nadal aktualne i żywe.”

Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa-Kraków 1999.

Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa-Kraków 1999.

2014-12-17

"Książka Mirosława Kwiecińskiego, adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie stanowi pierwszą rodzimą próbę monograficznego ujęcia problematyki wywiadu gospodarczego w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach polskich realiów. Autor przedstawia własną koncepcję funkcjonowania wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie, jak również wiele spostrzeżeń związanych z jego wdrażaniem. Opracowanie cechuje interdyscyplinarne podejście, właściwe współczesnym tendencjom w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praca przeznaczona jest dla studentów kierunku zarządzania i marketingu, a także menedżerów zainteresowanych poprawą konkurencyjności kierowanych przez nich przedsiębiorstw."

Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

2014-12-17

„Autor… przedstawia swoją nową książkę, w której zamieścił rozważania na temat związków projektowania systemów ochrony informacji z analizą ryzyka i „pomiarami bezpieczeństwa” oraz wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007 … Książka zawiera także szczegółowy opis autorskiej metodyki L-RAC analizy i kontrolowania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego … Książka jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (pełnomocników ds. bezpieczeństwa, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów itp.) oraz kadry kierowniczej działów teleinformatyki. Będzie również przydatna wyższej kadrze menedżerskiej chcącej wyrobić sobie pogląd na zakres niezbędnych przedsięwzięć zawiązanych z analizą ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz projektowaniem i wdrażaniem systemów ochrony informacji…”

Korzeniowski L., Pepłoński A., Wywiad gospodarczy, historia i współczesność, European Association for Security, Kraków 2005.

Korzeniowski L., Pepłoński A., Wywiad gospodarczy, historia i współczesność, European Association for Security, Kraków 2005.

2014-12-17

„…W prezentowanej monografii przedstawiono genezę i rozwój wywiadu gospodarczego, relacje między wywiadem wojskowym a gospodarczym, jak również specyfikę i aktualne tendencje rozwoju tej działalności … Ponadto w pracy tej znalazły się propozycje środków zaradczych oraz liczne przykłady różnorodnych przedsięwzięć kontrwywiadowczych i najczęściej stosowanych sposobów ochrony informacji oznaczeniu gospodarczym.”

Herman M., Potęga wywiadu, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2002.

Herman M., Potęga wywiadu, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2002.

2014-12-17

„To chyba najlepsze dzieło dotyczące natury i roli wywiadu, z jakim miałem okazję się zapoznać, niezwykle ważne opracowanie na temat tej dziedziny ludzkiej aktywności. Potęga wywiadu to ciekawe połączenie osobistych i zawodowych doświadczeń jej autora  oraz jego głębokiej wiedzy i refleksji, książka napisana ciekawie i bardzo przekonywająco.

Christopher Andrew, profesor uniwersytetu w Cambridge”

Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2004.

Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2004.

2014-12-17

"Kolejna książka zespołu autorów - pracowników naukowych kilku polskich ośrodków akademickich oraz praktyków gospodarczych - stanowi próbę identyfikacji ważnego elementu zarządzania strategicznego, jakim jest zintegrowana informacja. Na wielu wybranych obszarach rozważań autorzy starają się udowodnić, że informacja, wiedza i kapitał intelektualny stanowią fundament podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach, bankach, organach państwa i samorządu. Autorskie koncepcje przedstawione w książce zmierzają do zwrócenia uwagi na różnorodność czynników kształtujących właściwy przepływ, analizę oraz zrozumienie treści nowych zjawisk opisywanych przez informację. W tej dziedzinie ogromną role przypisuje się narzędziu wywiadu gospodarczego. Tradycję tej serii opracowań stanowi problematyka bezpieczeństwa i ochrony informacji zarówno w teorii, jak i podejmowanych działaniach w praktyce. Zespół problemów zawartych w książce stanowi zwykle podstawę do licznych dyskusji i debat naukowych, a także asumpt do podejmowanych rozwiązań w praktyce gospodarczej."

Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona., pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2003.

Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona., pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2003.

2014-12-17

„Kolejna książka zespołu autorów – pracowników naukowych kilku polskich ośrodków akademickich oraz praktyków gospodarczych – stanowi próbę identyfikacji ważnego elementu zarządzania strategicznego, jakim jest zintegrowana informacja … Autorskie koncepcje przedstawione w książce zmierzają do zwrócenia uwagi na różnorodność czynników kształtujących właściwy przepływ, analizę oraz zrozumienie treści nowych zjawisk opisywanych przez informację. W tej dziedzinie ogromą role przypisuje się narzędziu wywiadu gospodarczego. Tradycję tej serii opracowań stanowi problematyka bezpieczeństwa i ochrony informacji zarówno w teorii, jak i podejmowanych działaniach w praktyce…”

wyświetlane od: 1 do: 25

Ciekawe publikacje

DESIGN: QUATTRO POR QUATTRO 2014 © WYWIADGOSPODARCZY.PL