Tutaj prezentujemy ciekawe i godne uwagi, naszym zdaniem warte polecenia, pozycje książkowe i inne publikacje dostępne na naszym rynku księgarskim. Do każdego tytułu dodajemy tekst lub jego fragment z ostatniej strony okładki lub wstępu.

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2004.

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2004.

2014-12-17

„Dwa chińskie zawierające zasady taktyki i strategii są skuteczne nie tylko w wojsku, ale również w interesach i życiu osobistym … Opanowanie skutecznych strategii przydaje się nie tylko na wojnie, ale również na co dzień. Nauki Sun Tzu nadają się do zastosowania w negocjacjach, windykacjach, marketingu, reklamie, sporcie, walce z konkurencją, zarządzaniu ludźmi i obronie własnych interesów.”

Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009.

Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009.

2014-12-17

„Książka ta jest owocem wieloletnich doświadczeń autora w zakresie budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji, zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznych zastosowań biznesowych. Autor omawia w niej najistotniejsze aspekty Business Inteligence (BI) w kontekście realnych możliwości ich zastosowani w biznesie i rzeczywistego wpływu na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa … Podręcznik jest skierowany do studentów uczelni ekonomicznych i politechnik, słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich oraz wykładowców. Na pewno zainteresuje również menedżerów, konsultantów i doradców, a także wszystkich, których zajmuje zagadnienie biznesowych zastosowań sztucznej inteligencji.”

System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2001.

System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2001.

2014-12-17

„Początek XXI wieku jest okresem „nowej ekonomii”. Ten tajemniczy termin określa nowy ład organizacyjny oparty na informacji i informatyce. Cechą przedsiębiorstw „nowej ekonomii” jest koncentracja na zasobach niematerialnych, a w szczególności na kapitale intelektualnym … autorzy zajęli się problematyką projektowania systemów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu tymi systemami. Pokazano związek strategii i jej sukcesu z dostępem do informacji, a także omówiono różne podejścia do projektowania systemów informacyjnych i różne metodologie zarządzania nimi – w szczególności ich ochrony. Bowiem tworzenie przewagi konkurencyjnej opartej na informacji zależy w dużym stopniu od zdolności firmy do ochrony swojego systemu informacyjnego. W książce omówiono również prawne i informatyczne aspekty funkcjonowania systemów informacyjnych, pokazano rzeczywiste przypadki ich funkcjonowania w przedsiębiorstwie, bariery i dylematy z tym związane…”

Pipkin D. L., Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Pipkin D. L., Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

2014-12-17

„Książka traktuje o problemach dotyczących zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Autor omawia wszystkie rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo informacji, a zatem rozwiązania organizacyjne, techniczne i prawne, włącznie z osobistą odpowiedzialnością inspektorów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie za ochronę aktywów informacyjnych … Książkę tę powinien przeczytać każdy – niezależnie od tego, czy pracuje na stanowisku technicznym, czy kierowniczym, czy jego przedsiębiorstwo jest duże, czy małe. Każdy bowiem powinien wiedzieć, jak chronić najważniejsze w dzisiejszym świecie aktywa, a mianowicie informacje.”

Polaczek T., Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

Polaczek T., Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

2014-12-17

„Książka … przedstawia praktyczne aspekty wdrażania i realizowania polityki ochrony danych. Opisuje zarówno regulacje prawne, jak i normy ISO traktujące o bezpieczeństwie informacji. Zawiera informacje o odpowiednim zarządzaniu systemami przechowywania danych, fizycznym zabezpieczaniu miejsc, w których znajdują się nośniki danych oraz szkoleniu użytkowników systemów.”

Społeczeństwo informacyjne, pod red. J. Papińskiej-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.

Społeczeństwo informacyjne, pod red. J. Papińskiej-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.

2014-12-17

„…autorzy poruszają w książce zagadnienia dotyczące rozwoju nowych technologii komputerowych i teleinformatycznych oraz opisują ich zastosowania w elektronicznej administracji, gospodarce i edukacji. Publikacja jest adresowana do studentów zarządzania i ekonomii oraz do osób chcących dowiedzieć się więcej na tematy związane z nową formacją społeczno-ekonomiczną. Może być zarówno podręcznikiem, jak i poradnikiem dla kadry menedżerskiej zainteresowanej nowymi technologiami informacyjnymi i ich bezpieczeństwem.”

Martinet B., Marti Y., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Martinet B., Marti Y., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

2014-12-17

„W warunkach narastającej konkurencji we współczesnym świecie wzrasta wartość informacji. Zdobycie, przetworzenie i odpowiednie wykorzystanie informacji umożliwia menedżerom podejmowanie trafniejszych decyzji i zyskanie przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Książka jest pierwszym na rynku polskim podręcznikiem, w term autorzy w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawiają problematykę nowoczesnego wywiadu gospodarczego. Istotą działania na współczesnych rynkach jest bowiem dobry system informacyjny … Ważne przy tym jest przełamanie pewnych schematów myślenia i działania, na co zwracają uwagę autorzy podręcznika…”

Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2003.

Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2003.

2014-12-17

„Książka zespołu autorów – pracowników naukowych kilku polskich ośrodków akademickich oraz praktyków gospodarczych … Koncepcje przedstawione w książce można określić jako próbę zwrócenia uwagi na różnorodność czynników kształtujących właściwe postrzeganie informacji, jej analizę i zrozumienie treści nowych zjawisk przez tę informację objaśnionych. Wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu narzędzia wywiadu gospodarczego … Osobną część podejmowanych rozważań stanowi bezpieczeństwo oraz prawne regulacje wykorzystania informacji, zarówno w teorii, jak i w podejmowanych działaniach w praktyce.”

Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o. o., Poznań 2005.

Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o. o., Poznań 2005.

2014-12-17

„…Ta biblia menedżerów ukazuje się od ponad trzydziestu lat, nieustannie wzbudzając emocje oraz stanowiąc źródło wiedzy o marketingu … Prezentując najnowsze pojęcia, teorie i strategie, kładzie nacisk na dostosowanie marketingu do warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętne połączenie teorii z praktyką sprawia, że dzieło Kotlera jest nadal aktualne i żywe.”

Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa-Kraków 1999.

Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa-Kraków 1999.

2014-12-17

"Książka Mirosława Kwiecińskiego, adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie stanowi pierwszą rodzimą próbę monograficznego ujęcia problematyki wywiadu gospodarczego w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach polskich realiów. Autor przedstawia własną koncepcję funkcjonowania wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie, jak również wiele spostrzeżeń związanych z jego wdrażaniem. Opracowanie cechuje interdyscyplinarne podejście, właściwe współczesnym tendencjom w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praca przeznaczona jest dla studentów kierunku zarządzania i marketingu, a także menedżerów zainteresowanych poprawą konkurencyjności kierowanych przez nich przedsiębiorstw."

wyświetlane od: 11 do: 20

Ciekawe publikacje

DESIGN: QUATTRO POR QUATTRO 2014 © WYWIADGOSPODARCZY.PL