Ciekawe publikacje

Tutaj prezentujemy ciekawe i godne uwagi, naszym zdaniem warte polecenia, pozycje książkowe i inne publikacje dostępne na naszym rynku księgarskim. Do każdego tytułu dodajemy tekst lub jego fragment z ostatniej strony okładki lub wstępu.

Taradejna M., Taradejna R., Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego

Taradejna M., Taradejna R., Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego

2014-12-17

Zaskakujące piętno materii, kręte ścieżki trudnych interpretacji, przedziwne sploty prawa o tajemnicach, fascynujące odkrycia dotyczące sytuacji możliwych i (prawie) niemożliwych. Właśnie o tym mówi ta książka – zwięzła, przystępna, dla prawnika, biznesmena, naukowca, urzędnika, dziennikarza, studenta … dla każdego myślącego obywatela.
Prof. Jerzy Konieczny (były szef UOP)”

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2004.

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2004.

2014-12-17

„Dwa chińskie zawierające zasady taktyki i strategii są skuteczne nie tylko w wojsku, ale również w interesach i życiu osobistym … Opanowanie skutecznych strategii przydaje się nie tylko na wojnie, ale również na co dzień. Nauki Sun Tzu nadają się do zastosowania w negocjacjach, windykacjach, marketingu, reklamie, sporcie, walce z konkurencją, zarządzaniu ludźmi i obronie własnych interesów.”

Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009.

Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009.

2014-12-17

„Książka ta jest owocem wieloletnich doświadczeń autora w zakresie budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji, zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznych zastosowań biznesowych. Autor omawia w niej najistotniejsze aspekty Business Inteligence (BI) w kontekście realnych możliwości ich zastosowani w biznesie i rzeczywistego wpływu na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa … Podręcznik jest skierowany do studentów uczelni ekonomicznych i politechnik, słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich oraz wykładowców. Na pewno zainteresuje również menedżerów, konsultantów i doradców, a także wszystkich, których zajmuje zagadnienie biznesowych zastosowań sztucznej inteligencji.”

System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2001.

System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2001.

2014-12-17

„Początek XXI wieku jest okresem „nowej ekonomii”. Ten tajemniczy termin określa nowy ład organizacyjny oparty na informacji i informatyce. Cechą przedsiębiorstw „nowej ekonomii” jest koncentracja na zasobach niematerialnych, a w szczególności na kapitale intelektualnym … autorzy zajęli się problematyką projektowania systemów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu tymi systemami. Pokazano związek strategii i jej sukcesu z dostępem do informacji, a także omówiono różne podejścia do projektowania systemów informacyjnych i różne metodologie zarządzania nimi – w szczególności ich ochrony. Bowiem tworzenie przewagi konkurencyjnej opartej na informacji zależy w dużym stopniu od zdolności firmy do ochrony swojego systemu informacyjnego. W książce omówiono również prawne i informatyczne aspekty funkcjonowania systemów informacyjnych, pokazano rzeczywiste przypadki ich funkcjonowania w przedsiębiorstwie, bariery i dylematy z tym związane…”

Pipkin D. L., Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Pipkin D. L., Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

2014-12-17

„Książka traktuje o problemach dotyczących zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Autor omawia wszystkie rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo informacji, a zatem rozwiązania organizacyjne, techniczne i prawne, włącznie z osobistą odpowiedzialnością inspektorów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie za ochronę aktywów informacyjnych … Książkę tę powinien przeczytać każdy – niezależnie od tego, czy pracuje na stanowisku technicznym, czy kierowniczym, czy jego przedsiębiorstwo jest duże, czy małe. Każdy bowiem powinien wiedzieć, jak chronić najważniejsze w dzisiejszym świecie aktywa, a mianowicie informacje.”

Polaczek T., Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

Polaczek T., Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

2014-12-17

„Książka … przedstawia praktyczne aspekty wdrażania i realizowania polityki ochrony danych. Opisuje zarówno regulacje prawne, jak i normy ISO traktujące o bezpieczeństwie informacji. Zawiera informacje o odpowiednim zarządzaniu systemami przechowywania danych, fizycznym zabezpieczaniu miejsc, w których znajdują się nośniki danych oraz szkoleniu użytkowników systemów.”

Społeczeństwo informacyjne, pod red. J. Papińskiej-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.

Społeczeństwo informacyjne, pod red. J. Papińskiej-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.

2014-12-17

„…autorzy poruszają w książce zagadnienia dotyczące rozwoju nowych technologii komputerowych i teleinformatycznych oraz opisują ich zastosowania w elektronicznej administracji, gospodarce i edukacji. Publikacja jest adresowana do studentów zarządzania i ekonomii oraz do osób chcących dowiedzieć się więcej na tematy związane z nową formacją społeczno-ekonomiczną. Może być zarówno podręcznikiem, jak i poradnikiem dla kadry menedżerskiej zainteresowanej nowymi technologiami informacyjnymi i ich bezpieczeństwem.”

Martinet B., Marti Y., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Martinet B., Marti Y., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

2014-12-17

„W warunkach narastającej konkurencji we współczesnym świecie wzrasta wartość informacji. Zdobycie, przetworzenie i odpowiednie wykorzystanie informacji umożliwia menedżerom podejmowanie trafniejszych decyzji i zyskanie przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Książka jest pierwszym na rynku polskim podręcznikiem, w term autorzy w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawiają problematykę nowoczesnego wywiadu gospodarczego. Istotą działania na współczesnych rynkach jest bowiem dobry system informacyjny … Ważne przy tym jest przełamanie pewnych schematów myślenia i działania, na co zwracają uwagę autorzy podręcznika…”

Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2003.

Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2003.

2014-12-17

„Książka zespołu autorów – pracowników naukowych kilku polskich ośrodków akademickich oraz praktyków gospodarczych … Koncepcje przedstawione w książce można określić jako próbę zwrócenia uwagi na różnorodność czynników kształtujących właściwe postrzeganie informacji, jej analizę i zrozumienie treści nowych zjawisk przez tę informację objaśnionych. Wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu narzędzia wywiadu gospodarczego … Osobną część podejmowanych rozważań stanowi bezpieczeństwo oraz prawne regulacje wykorzystania informacji, zarówno w teorii, jak i w podejmowanych działaniach w praktyce.”

Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o. o., Poznań 2005.

Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o. o., Poznań 2005.

2014-12-17

„…Ta biblia menedżerów ukazuje się od ponad trzydziestu lat, nieustannie wzbudzając emocje oraz stanowiąc źródło wiedzy o marketingu … Prezentując najnowsze pojęcia, teorie i strategie, kładzie nacisk na dostosowanie marketingu do warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętne połączenie teorii z praktyką sprawia, że dzieło Kotlera jest nadal aktualne i żywe.”

wyświetlane od: 1 do: 10

DESIGN: QUATTRO POR QUATTRO 2014 © WYWIADGOSPODARCZY.PL