„Informacja” jest wszechogarniającą ludzi i wszystkie stworzenia na ziemi „substancją”, której istota jest intuicyjnie zrozumiała dla większości ludzi, a jednocześnie jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Żywe organizmy w sposób ciągły odbierają z otaczającego świata informacje i wysyłają w okalającą je przestrzeń informacje zwrotne, lub inne, w miarę jak się do świata dostosowujemy i jak przystosowujemy doń nasze zmysły. Proces otrzymywania i wykorzystywania informacji jest procesem dostosowywania się do różnych ewentualności środowiska zewnętrznego oraz naszego życia w tym środowisku[1].

Z uwagi na pierwotny, elementarny charakter pojęcia „informacji” jest ono nie w pełni definiowalne. Stosunkowo najlepiej wyjaśnia pojęcie informacji definicja oparta na negacji: informację rozumiemy jako to wszystko, co nie jest ani energią, ani masą. Informacja jest więc pojęciem, które jest intuicyjnie zrozumiałe dla większości ludzi, a jednocześnie pojęciem trudnym do zdefiniowania, co skłania do zrezygnowania z prób dociekań filozoficznych dotyczących natury informacji i przyjęcia pragmatycznej definicji encyklopedycznej. Informacja jest to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (dane) może być przechowywany, przesyłany i przetwarzany[2].

Wywiad Gospodarczy – Portal Wiedzy jest poświęcony zagadnieniom teoretycznym opisującym możliwości pozyskiwania informacji, analizy, jej wykorzystania, a także ochrony w działalności gospodarczej. Staramy się również opisywać metody i techniki wykorzystywane w praktyce podczas tego typu działalności.

Zbieranie danych i przekształcanie ich w informacje oraz wiedzę odbywa się między innymi w ramach procesu wywiadu gospodarczego. Ostatnio często mówi się również o wywiadzie biznesowym utożsamiając wywiad gospodarczy jedynie z działalnością służb specjalnych. Jednak w czasie kiedy tworzyliśmy pierwszą wersję naszej strony uznani naukowcy jak prof. Ryszard Borowiecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (wtedy Akademia Ekonomiczna) czy prof. Maria Romanowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i inni, których teksty były dla nas pierwszym źródłem wiedzy, posługiwali się pojęciem wywiad gospodarczy. Dlatego też, pozostaniemy przy tej nazwie działań, które np. Marek Ciecierski opisuje jako wywiad biznesowy. Nie skupiamy się nad teoretycznymi dywagacjami, która nazwa jest właściwa, ponieważ uważamy, że nie ma obecnie takiej potrzeby. Wolimy skupić się na czynnościach związanych z pozyskiwaniem informacji strategicznej i jej wykorzystaniem w systemie informacji strategicznej oraz innymi działaniami związanymi z walką konkurencyjną i bezpieczeństwem biznesu.

W naszych tekstach wykorzystujemy wiedzę pozyskaną z tekstów wielu autorów, co wyraźnie widać w ilości przypisów i cytatów. Również na podstronie Publikacje znajdziecie książki, z których najczęściej czerpaliśmy inspiracje i zapożyczyliśmy fragmenty tekstów. Nie jesteśmy też wolni od zwykłych ludzkich przypadłości i w opublikowanych tekstach mogą zdarzyć się błędy i przeoczenia, ale jednocześnie jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę, dzięki której będziemy poprawiali i aktualizowali artykuły.

Mamy nadzieję, że Wywiad Gospodarczy – Portal Wiedzy zainteresuje osoby, które poszukują informacji związanych z tą dziedziną ludzkiej działalności. Jednocześnie umożliwi nam nawiązanie kontaktów i poszerzenie dzięki nim wiedzy oraz rozwijanie Portalu.

Oprócz wiedzy teoretycznej postaramy się również na bieżąco informować o wydarzeniach i ciekawych zjawiskach związanych z wywiadem gospodarczym lub inaczej wywiadem biznesowym. Informacje takie publikujemy również na naszych profilach w mediach społecznościowych: Facebook i Twitter.

Zapraszamy do odwiedzania Wywiad Gospodarczy – Portal Wiedzy.


[1] S. Forlicz, Informacja w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2008, s. 13.

[2] Ibidem, s. 13.

Wywiad Biznesowy

DESIGN: QUATTRO POR QUATTRO 2014 © WYWIADGOSPODARCZY.PL